Slovenská verze
Credium

Úvěr a leasing dotazy

Otázka Mohu změnit výši splátek (prodloužení/zkrácení doby nájmu) leasingové nebo úvěrové smlouvy?
Odpověď Ano, výši splátek můžete změnit zkrácením doby splácení. Prodloužení doby splácení nenabízíme.
Poplatek za zkrácení doby splácení je 0,- Kč.

Pro změnu použijte formulář Žádost o změnu splátkového kalendáře, který nám zašlete e-mailem, faxem, poštou nebo doneste osobně.

nahoru
Otázka Mohu provést mimořádnou splátku u leasingové smlouvy?
Odpověď U leasingových smluv můžete provést mimořádnou splátku.
Poplatek za změnu je 0,- Kč.

Pro změnu použijte formulář Žádost o změnu splátkového kalendáře, který nám zašlete e-mailem, faxem, poštou.

nahoru
Otázka Jsem soukromá osoba, mám u vás úvěr na vozidlo, mohu provést mimořádnou splátku?
Odpověď Mimořádnou splátku u úvěrové smlouvy provést můžete.
Poplatek za změnu je u fyzické osoby podnikatele a právnické osoby je 0,- Kč.

Pro změnu použijte formulář Žádost o změnu splátkového kalendáře, který nám zašlete e-mailem, faxem nebo poštou

nahoru
Otázka Mohu předmět úvěru prodat v průběhu smlouvy?
Odpověď Předmět úvěru, kterým je zakoupené vozidlo, nemůžete v průběhu smlouvy prodat. Úvěr na auto je účelový úvěr, jenž slouží k financování vozidla, kterým zároveň zajišťujete daný účelový úvěr.
nahoru
Otázka Proč musím jako klient při úvěrové smlouvě odevzdávat velký technický průkaz, když jsem majitel?
Odpověď Po dobu splácení vaší úvěrové smlouvy slouží předmět financování (vozidlo) jako zajištění sjednané smlouvy. To znamená, že i technický průkaz je pro nás zajištěním. V případě potřeby vám technický průkaz samozřejmě kdykoliv zapůjčíme.
nahoru
Otázka Mohu vozidlo dále pronajímat, jsem soukromá osoba?
Odpověď Ano můžete, ale pouze s písemným souhlasem naší společnosti. O souhlas požádejte prostřednictvím formuláře Žádosti o souhlas s užíváním vozidla třetí osobou. Společně se žádostí musíte doložit doklady třetí osoby (osoby, které se bude vozidlo pronajímat).
U fyzické osoby nepodnikatele
  • občanský průkaz,
  • řidičský průkaz, případně jiný doklad totožnosti.
Žádost včetně požadovaných dokladů nám zašlete e-mailem, faxem nebo poštou.

Poplatek za vyřízení činí 1 210 Kč.

nahoru
Otázka Jak mám postupovat, pokud chci odstoupit od úvěrové smlouvy?
Odpověď Na základě platného zákona o spotřebitelském úvěru může od úvěrové smlouvy odstoupit pouze spotřebitel, tj. fyzická osoba nepodnikající, a to bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemně nejpozději v den uvedené 14ti denní lhůty doručeno prostřednictvím pošty nebo osobně do naší společnosti. Při odstoupení od smlouvy jste povinen vrátit vypůjčené finanční prostředky, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání odstoupení.  Po uhrazení půjčených finančních prostředků vám bude vyfakturován úrok od data načerpání do data splacení.
Předmět financování (vozidlo) vám zůstává a prodejce bude požadovat jeho úhradu.

nahoru
Otázka Technické zhodnocení předmětu financování
Odpověď Technické zhodnocení lze uskutečnit pouze v případě, že na úvěrové smlouvě jsou uhrazeny k datu technického zhodnocení všechny splátky dle splátkového kalendáře.
nahoru
© 2010-2017 Credium, a.s., v likvidaci
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.