Slovenská verze
Credium

Změny v leasingové/úvěrové smlouvě

Otázka Mohu převést leasingovou nebo úvěrovou smlouvu na jinou osobu/firmu (tzv. provést CESI leasingové nebo úvěrové smlouvy)?
Odpověď Ano, smlouvu můžete převést, ale změna musí být schválena naší společnosti. O převod smlouvy zažádejte prostřednictvím formuláře:
  • leasingová smlouva – Žádost o cesi leasingu,
  • úvěrová smlouva – Žádost o cesi úvěru.


K vyplněné a podepsané žádosti o převod smlouvy je nutné přiložit kopie dokladů o novém nájemci – především doklady totožnosti oprávněné osoby a rovněž doložit příjmy osoby (* viz. pole I u kolonky Přílohy*).

Dále musí být k datu převodu uhrazeny všechny  do té doby splatné splátky. Smlouva převádí bez pojištění, k datu měsíčního výročí smlouvy. Žádost o převod smlouvy se všemi požadovanými dokumenty je potřeba doručit naší společnosti v dostatečném předstihu před datem převodu, min. 30 dní. Převod je možný nejpozději 60 dní před datem řádného ukončení. Žádost je možné podat pouze přes naše webové stránky.

Poplatek za převod činí:

  • leasingová smlouva 6 000,- Kč + DPH
  • úvěrová smlouva 6 000,- Kč + DPH.
Více informací naleznete v Sazebníku poplatků.


nahoru
Otázka Mohu zažádat o odklad leasingových nebo úvěrových splátek?
Odpověď Ano,  můžete požádat o odklad až 2 měsíčních splátek. Odložené splátky budou rozpuštěny do splátek budoucích nebo smlouvu o odložené splátky prodloužíme. Záleží na schválení vaší žádosti. K datu žádosti musíte mít uhrazeny všechny do té doby splatné splátky. Požádat o odklad splátek je možné nejdříve po 6 měsících řádného splácení. Splátky nelze odložit v plné výši, maximální výše odkladu jedné splátky je 70 % z celkové měsíční částky. Pro změnu použijte formulář Žádost o odklad splátek.  Žádost by měla být do naší společnosti doručena nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem odkladu splátek. Doručení je možné e-mailem, faxem nebo poštou.

Poplatek za odklad splátek činí 10 % z celkové výše měsíční splátky včetně DPH bez pojištění za každý odkládaný měsíc, min. 2 000 Kč a max. 20 000 Kč.


nahoru
Otázka Mohu zažádat o změnu data kalendáře?
Odpověď Změna data splatnosti je možná. Pro změnu použijte formulář Žádost o změnu splátkového kalendáře. Datum splatnosti můžete změnit na kterýkoliv den v měsíci, maximálně však do 28. dne v měsíci.
K datu žádosti musíte mít uhrazeny všechny do té doby splatné splátky. Žádost by měla být do naší společnosti doručena nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem změny data splatnosti. Doručení je možné e-mailem, faxem nebo poštou.

Poplatek za změnu činí 1 800 Kč.


nahoru
© 2010-2017 Credium, a.s., v likvidaci
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.