Slovenská verze
Credium

Kontrolní hlášení k DPH

Kontrolní hlášení k DPH od 1.1.2016

Informace ke splátkovým kalendářům leasingových smluv uzavřených se společností Credium, a.s. jako pronajímatelem.

V souvislosti se zavedením nové povinnosti podávat Kontrolní hlášení spolu s přiznáním k DPH Vás žádáme o dodržení následujícího postupu.

Evidenční číslo daňového dokladu v kontrolním hlášení = číslo leasingové smlouvy uvedené na splátkovém kalendáři – bez žádných dalších znaků.
Nepřidávejte žádná další, ani pořadová čísla!

Příklad:
Číslo leasingové smlouvy je 11092732 = evidenční číslo daňového dokladu v kontrolním hlášení
u splátky je 11092732 (každý měsíc bude stále stejné).

U ostatních daňových dokladů vystavených naší společností uvádějte jako evidenční číslo daňového dokladu číslo faktury (na ní uvedené).

© 2010-2017 Credium, a.s., v likvidaci
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.