Slovenská verze
Credium

Ekonomické informace

Výpis z OR na www.justice.cz společnosti Credium, a.s.

V souladu s ust. § 44, odst. 7 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, společnost Credium, a.s., v likvidaci informuje, že funkci výboru pro audit plní dozorčí rada společnosti Credium, a.s., v likvidaci. Členové dozorčí rady jsou uvedeni ZDE.

 

Dokumenty pro klienty

Prohlášení pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby pro daňové účely

Informační služba

Přehled plnění informační povinnosti za rok 2011 podle § 120 odst. 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhuInformace o změně ve vedení společnosti Credium, a.s.Přehled plnění informační povinnosti za rok 2010 podle § 120 odst. 7 Zákona o podnikání na kapitálovém trhuInformace k výplatě výnosu z cenného papíru ISIN CZ003501579Informace podle § 120 odst_ 7 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu za rok 2009 - doplněníPřehled plnění informační povinnosti za rok 2009 podle § 120 odst. 7 Zákona o podnikání na kapitálovém trhuPlnění informační povinnosti - informace o přijatém úvěru od UniCredit BankOznámení k výplatě výnosu z cenného papíru ISIN CZ003501579 k 28.12.2009.pdfInformace podle § 120 odst_ 7 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.pdfOznámení k výplatě výnosu z cenného papíru ISIN CZ003501579 k 29.12.2008.pdfOznámení o přeměně podoby akcií Prodej ČP Leasingu dokončenPPF uzavřela smlouvu o prodeji společnosti ČP LeasingMemorandum České leasingové a finanční asociace (ČLFA) k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrůMemorandum ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb

Výroční zprávy

Výroční zpráva společnosti 2014Výroční zpráva společnosti 2013Výroční zpráva společnosti 2012Výroční zpráva společnosti 2011 - auditovanáVýroční zpráva společnosti 2011 - neauditovaná, bez výroků k účetním závěrkámDoplnění Výroční zprávy společnosti Credium, a.s., za rok 2010Výroční zpráva společnosti 2010Výroční zpráva společnosti 2009Výroční zpráva společnosti 2008Výroční zpráva společnosti 2007Výroční zpráva společnosti 2006Výroční zpráva společnosti 2005Výroční zpráva společnosti 2003Výroční zpráva společnosti 2004Výroční zpráva společnosti 2002Výroční zpráva společnosti 2001Výroční zpráva společnosti 2000Marketingová výroční zpráva společnosti 2008 Marketingová výroční zpráva společnosti 2007

Pololetní zprávy společnosti

Pololetní zpráva společnosti Credium 2012Pololetní zpráva společnosti Credium 2011Pololetní zpráva společnosti Credium 2010Pololetní zpráva společnosti Credium 2009Pololetní zpráva společnosti Credium 2008Tabulková část Pololetní zprávy 2012Tabulková část Pololetní zprávy 2010Tabulková část Pololetní zprávy 2009Tabulková část Pololetní zprávy 2008

Zprávy o vztazích

Zpráva o vztazích 2007Zpráva o vztazích 2006Zpráva o vztazích 2005Zpráva o vztazích 2004Zpráva o vztazích 2003

Informační povinnost

Prospekt dluhopisů společnosti Credium, a.s., ISIN CZ0003501579Auditovaný výkaz cash flow SOFINCO za rok 2005

Konsolidované účetní uzávěrky

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006

Zprávy auditora

Zpráva auditora k výkazům SOFINCO za první pololetí 2007Zpráva auditora k výkazům SOFINCO za rok 2006Zpráva auditora k výkazům SOFINCO za rok 2005

© 2010-2017 Credium, a.s., v likvidaci
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.