Slovenská verze
Credium

Ochrana údajů

Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek www.credium.cz (dále označovaných jen jako "stránky, naše stránky, stránky www.credium.cz") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.

Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.

 • Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
 • Proč shromažďujeme informace
 • Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
 • Jak informace o vás získáváme
 • Nakládání s informacemi
 • "Cookies" a jejich funkce na stránkách www.credium.cz
 • Ochrana získaných a poskytnutých informací
 • Odkazy na webové stránky třetích subjektů
 • Ochrana soukromí vašich dětí
 • Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
 • Kontaktní informace
 • Použitá terminologie

Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.credium.cz.

Proč shromažďujeme informace
Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě hledání informací na stránkách www.credium.cz použijeme vaše osobní informace pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.

 • Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách www.credium.cz. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, telefonní číslo, e-mail adresa, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba nepodnikající, Právnická osoba) od vás požadujeme v případě, kdy u nás vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé. Vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.
 • Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách www.credium.cz. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek www.credium.cz, typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, používaná hesla při vyhledávání na www.credium.cz. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů.

Jak informace o vás získáváme
K získání informací používáme řadu způsobů:

 • Surfování: takové informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při návštěvě stránek www.credium.cz, umožňují efektivněji provozovat stránky, monitorovat úroveň aktivit na stránkách.
 • Technická podpora: některé informace lze získat pokud vyžadujete technickou podporu, informace slouží k identifikaci vašeho počítačového systému, zjištění konfigurace, pro vyhodnocení otázek a pro poskytnutí řešení.
 • Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: informace umožňují většinou vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování, informace slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich služeb.
 • Propagační aktivity: informace umožňují vaši identifikaci, poskytujete je dobrovolně v případě účasti na určité propagační akci, informace jsou využity v průběhu akce pro zasílání informací prostřednictvím e-mail.
 • Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.

Nakládání s informacemi
Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka Credium, a.s., v likvidaci (pojištění apod.). V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.
Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti Credium, a.s., v likvidaci s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům Credium, a.s., v likvidaci.

"Cookies" a jejich funkce na stránkách www.credium.cz
"Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou www.credium.cz na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek www.credium.cz nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách www.credium.cz nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.
Informace o "cookies" a nastavení v prohlížečích:
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Ochrana získaných a poskytnutých informací
Credium, a.s., v likvidaci se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek www.credium.cz nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí. Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá Credium, a.s., v likvidaci dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů
Některé stránky www.credium.cz obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a Credium, a.s., v likvidaci nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách www.credium.cz umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. www.credium.cz nemá žádný vliv na obsah takových stránek a neneseme odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.

Ochrana soukromí vašich dětí
Credium, a.s., v likvidaci respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.

Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky www.credium.cz.

Kontaktní informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací společností Credium, a.s., v likvidaci nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese info@credium.cz.

Použitá terminologie
URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.credium.cz je URL adresa domovských stránek společnosti Credium, a.s., v likvidaci v České republice.
IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač.

Credium, a.s., v likvidaci

© 2010-2017 Credium, a.s., v likvidaci
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.